Over Schaduw en spotlicht (2022) zijn onder meer de volgende recensies verschenen:

 

© 2023 LeesKost

Door: M. Janssen

'Zeven verhalen die allemaal zijn doordrongen van een heel eigenaardige, soms bijna zinderende spanning. Verhalen die verrassen, die je stuk voor stuk achter elkaar uit wil lezen en die, soms, de lezer achterlaten met een onbeantwoorde vraag. Want waarom steelt een vrouw iets uit het huis van haar nieuwe buurvrouw en hoe is het in vredesnaam mogelijk dat dit twee levens compleet verandert? Wat zijn de gevolgen voor twee schoolvriendjes die zelf een speelfilm maken en dan, met de camera in de buurt, getuige zijn van een roofoverval op een juwelierswinkel, een overval waarbij doden vallen. Waarom blijft een oorlogsveteraan uitgerekend in zijn geboorteplaats steken waar er nog iets valt af te rekenen door meerdere oude vrienden? En wie verraadde wie, was de verrader zelf verrader of verried de geschiedenis de dader zonder dat Judas dat wist? Zeven verhalen, zeven vragen waarin het antwoord niet steeds ligt besloten.'

 

© 2023 Leestafel

Door: Marjo

'We maken het waarschijnlijk allemaal mee, één keer of meerdere keren in ons leven staan we voor een keuze. En wat doen je dan? De keuze die je maakt zal namelijk beslissen over je verdere leven. Het leven lijkt een eigen verloop te hebben, het gaat almaar verder, iedere dag weer, je hebt geen keuze, denk je, tot dat ene moment. Er gebeurt iets, buiten jou om, en ineens kan je leven veranderen! Ten goede of ten kwade, dat is aan jou. De hoofdpersonen in deze zeven verhalen maken allemaal zo’n moment mee. (...)

Als in ‘Schaduw uit het verleden’ de hoofdpersoon wordt geconfronteerd met iets wat hij deed als overmoedige puber, overvalt de schaamte hem. Maar hij kan hier niets aan veranderen, het is gebeurd en ook nog zodanig dat iedereen die dat wil daar kennis van kan nemen. Ook zijn dochter…

In dit verhaal blijft de lezer in het ongewisse. Frustrerend, wat heeft die man nu eigenlijk gedaan? Maar dat is dan ook niet waar David Westling over wil vertellen. Het gaat over het moment, over de confrontatie met de schaduw uit het nabije of wat verdere verleden, iets waar het leven nu een eigen draai aan zal geven tenzij ze ingrijpen. Of laten ingrijpen. Oftewel die stap in het spotlicht gaan zetten. Een bewuste stap in het ongewisse, ook het spotlicht kan in tijd en plaats veranderen.'